^^

Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца Март 20191 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.5Т°C
Усреднена влажност 40%
Усреднена точка на оросяване 0.8Т°C
Усреднена атм. налягане 1000.3 mb
Усреднена скорост на вятъра 5.7 m/s
Усреднена скорост на поривите 7.4 m/s
Усреднена посока навятъра 278Т° (З)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 01 в 00:00
Max. температура 19.1Т°C на 01 в 15:20
Min. температура 10.7Т°C на 01 в 00:00
Max. влажност 53% на 01 в 00:00
Min. влажност 33% на 01 в 15:05
Max. атм. налягане 1001.9 mb на 01 в 22:28
Min. атм. налягане 998.9 mb на 01 в 04:25
Max скорост на вятъра 11.3 m/s на 01 в 13:24
Maxскорост на поривите 16.0 m/s от 315Т°(СЗ) на 01 в 13:00
Max индекс на топлината 19.1Т°C на 01 в 15:20
24 Hour Graph of this day is not available (20190301.gif)2 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 9.9Т°C
Усреднена влажност 57%
Усреднена точка на оросяване 1.6Т°C
Усреднена атм. налягане 1003.5 mb
Усреднена скорост на вятъра 3.3 m/s
Усреднена скорост на поривите 4.5 m/s
Усреднена посока навятъра 295Т° (ЗСЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 02 в 23:29
Max. температура 13.9Т°C на 02 в 12:08
Min. температура 5.5Т°C на 02 в 07:10
Max. влажност 68% на 02 в 07:19
Min. влажност 47% на 02 в 16:29
Max. атм. налягане 1008.4 mb на 02 в 23:25
Min. атм. налягане 1000.9 mb на 02 в 06:03
Max скорост на вятъра 9.3 m/s на 02 в 11:20
Maxскорост на поривите 13.9 m/s от 270Т°(З) на 02 в 11:05
Max индекс на топлината 13.9Т°C на 02 в 12:08
24 Hour Graph of this day is not available (20190302.gif)3 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 6.1Т°C
Усреднена влажност 57%
Усреднена точка на оросяване -1.8Т°C
Усреднена атм. налягане 1009.2 mb
Усреднена скорост на вятъра 1.5 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.2 m/s
Усреднена посока навятъра 299Т° (ЗСЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 03 в 23:29
Max. температура 10.4Т°C на 03 в 15:05
Min. температура 1.9Т°C на 03 в 05:09
Max. влажност 69% на 03 в 10:00
Min. влажност 44% на 03 в 15:15
Max. атм. налягане 1010.4 mb на 03 в 11:25
Min. атм. налягане 1008.0 mb на 03 в 23:29
Max скорост на вятъра 4.1 m/s на 02 в 00:05
Maxскорост на поривите 7.2 m/s от 270Т°(З) на 03 в 05:24
Max индекс на топлината 10.4Т°C на 03 в 15:05
24 Hour Graph of this day is not available (20190303.gif)4 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 8.9Т°C
Усреднена влажност 55%
Усреднена точка на оросяване -0.6Т°C
Усреднена атм. налягане 1004.3 mb
Усреднена скорост на вятъра 1.6 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.3 m/s
Усреднена посока навятъра 79Т° (И)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 04 в 23:29
Max. температура 19.3Т°C на 04 в 16:04
Min. температура -0.5Т°C на 04 в 06:24
Max. влажност 77% на 04 в 08:04
Min. влажност 32% на 04 в 16:13
Max. атм. налягане 1008.0 mb на 04 в 01:18
Min. атм. налягане 1000.6 mb на 04 в 23:29
Max скорост на вятъра 3.6 m/s на 04 в 10:20
Maxскорост на поривите 5.7 m/s от 315Т°(СЗ) на 04 в 14:18
Max индекс на топлината 19.3Т°C на 04 в 16:04
24 Hour Graph of this day is not available (20190304.gif)5 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.0Т°C
Усреднена влажност 48%
Усреднена точка на оросяване 1.8Т°C
Усреднена атм. налягане 1003.6 mb
Усреднена скорост на вятъра 3.1 m/s
Усреднена скорост на поривите 4.3 m/s
Усреднена посока навятъра 276Т° (З)
Месечни валежи 1.5 mm
Годишни Валежи 1.5 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.3 mm на 05 в 23:04
Max. температура 19.1Т°C на 05 в 11:00
Min. температура 5.9Т°C на 05 в 02:00
Max. влажност 82% на 05 в 23:29
Min. влажност 32% на 05 в 10:15
Max. атм. налягане 1009.0 mb на 05 в 23:29
Min. атм. налягане 999.5 mb на 05 в 05:25
Max скорост на вятъра 8.2 m/s на 05 в 11:05
Maxскорост на поривите 11.8 m/s от 270Т°(З) на 05 в 10:20
Max индекс на топлината 19.1Т°C на 05 в 11:00
24 Hour Graph of this day is not available (20190305.gif)6 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 11.2Т°C
Усреднена влажност 61%
Усреднена точка на оросяване 3.1Т°C
Усреднена атм. налягане 1010.4 mb
Усреднена скорост на вятъра 2.8 m/s
Усреднена скорост на поривите 3.7 m/s
Усреднена посока навятъра 302Т° (ЗСЗ)
Месечни валежи 1.8 mm
Годишни Валежи 1.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.3 mm на 06 в 00:01
Max. температура 18.8Т°C на 06 в 15:24
Min. температура 4.9Т°C на 06 в 07:04
Max. влажност 86% на 06 в 08:19
Min. влажност 32% на 06 в 16:14
Max. атм. налягане 1014.4 mb на 06 в 23:25
Min. атм. налягане 1008.0 mb на 06 в 05:08
Max скорост на вятъра 8.7 m/s на 06 в 15:09
Maxскорост на поривите 11.8 m/s от 270Т°(З) на 06 в 15:00
Max индекс на топлината 18.8Т°C на 06 в 15:24
24 Hour Graph of this day is not available (20190306.gif)7 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 10.0Т°C
Усреднена влажност 57%
Усреднена точка на оросяване 1.4Т°C
Усреднена атм. налягане 1011.3 mb
Усреднена скорост на вятъра 1.8 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.4 m/s
Усреднена посока навятъра 41Т° (СИ)
Месечни валежи 1.8 mm
Годишни Валежи 1.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 07 в 23:29
Max. температура 19.5Т°C на 07 в 17:09
Min. температура 0.8Т°C на 07 в 07:09
Max. влажност 78% на 07 в 07:28
Min. влажност 38% на 07 в 17:09
Max. атм. налягане 1014.1 mb на 07 в 00:26
Min. атм. налягане 1009.4 mb на 07 в 18:08
Max скорост на вятъра 4.1 m/s на 07 в 08:19
Maxскорост на поривите 6.2 m/s от 315Т°(СЗ) на 07 в 08:19
Max индекс на топлината 19.5Т°C на 07 в 17:09
24 Hour Graph of this day is not available (20190307.gif)8 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.1Т°C
Усреднена влажност 53%
Усреднена точка на оросяване 3.9Т°C
Усреднена атм. налягане 1010.3 mb
Усреднена скорост на вятъра 1.5 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.1 m/s
Усреднена посока навятъра 11Т° (ССИ)
Месечни валежи 1.8 mm
Годишни Валежи 1.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 08 в 23:25
Max. температура 23.7Т°C на 08 в 15:34
Min. температура 4.7Т°C на 08 в 08:03
Max. влажност 75% на 08 в 08:24
Min. влажност 34% на 08 в 16:18
Max. атм. налягане 1012.1 mb на 08 в 22:25
Min. атм. налягане 1008.7 mb на 08 в 15:49
Max скорост на вятъра 4.1 m/s на 08 в 01:08
Maxскорост на поривите 5.1 m/s от 023Т°(ССИ) на 08 в 01:08
Max индекс на топлината 25.2Т°C на 08 в 12:19
24 Hour Graph of this day is not available (20190308.gif)9 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.6Т°C
Усреднена влажност 55%
Усреднена точка на оросяване 5.4Т°C
Усреднена атм. налягане 1012.8 mb
Усреднена скорост на вятъра 2.3 m/s
Усреднена скорост на поривите 3.2 m/s
Усреднена посока навятъра 302Т° (ЗСЗ)
Месечни валежи 1.8 mm
Годишни Валежи 1.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 09 в 23:29
Max. температура 21.3Т°C на 09 в 15:09
Min. температура 8.3Т°C на 09 в 04:23
Max. влажност 73% на 09 в 23:29
Min. влажност 39% на 09 в 15:08
Max. атм. налягане 1014.8 mb на 09 в 11:21
Min. атм. налягане 1011.4 mb на 09 в 23:29
Max скорост на вятъра 6.2 m/s на 09 в 20:14
Maxскорост на поривите 7.7 m/s от 315Т°(СЗ) на 09 в 15:23
Max индекс на топлината 25.2Т°C на 09 в 15:23
24 Hour Graph of this day is not available (20190309.gif)10 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 15.6Т°C
Усреднена влажност 48%
Усреднена точка на оросяване 3.2Т°C
Усреднена атм. налягане 1009.4 mb
Усреднена скорост на вятъра 2.8 m/s
Усреднена скорост на поривите 3.9 m/s
Усреднена посока навятъра 268Т° (З)
Месечни валежи 1.8 mm
Годишни Валежи 1.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 10 в 23:29
Max. температура 22.9Т°C на 10 в 16:14
Min. температура 8.1Т°C на 10 в 05:13
Max. влажност 79% на 10 в 04:19
Min. влажност 24% на 10 в 16:29
Max. атм. налягане 1012.8 mb на 10 в 09:15
Min. атм. налягане 1004.3 mb на 10 в 23:08
Max скорост на вятъра 7.2 m/s на 10 в 23:18
Maxскорост на поривите 10.8 m/s от 270Т°(З) на 10 в 10:25
Max индекс на топлината 24.8Т°C на 10 в 13:05
24 Hour Graph of this day is not available (20190310.gif)11 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.9Т°C
Усреднена влажност 50%
Усреднена точка на оросяване 2.3Т°C
Усреднена атм. налягане 1005.6 mb
Усреднена скорост на вятъра 4.3 m/s
Усреднена скорост на поривите 5.7 m/s
Усреднена посока навятъра 287Т° (ЗСЗ)
Месечни валежи 6.9 mm
Годишни Валежи 6.9 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.7 mm на 11 в 22:05
Max. температура 19.1Т°C на 11 в 00:05
Min. температура 3.1Т°C на 11 в 23:30
Max. влажност 84% на 11 в 23:30
Min. влажност 33% на 11 в 00:10
Max. атм. налягане 1007.0 mb на 11 в 09:29
Min. атм. налягане 1004.3 mb на 11 в 20:08
Max скорост на вятъра 9.8 m/s на 11 в 20:28
Maxскорост на поривите 13.4 m/s от 293Т°(ЗСЗ) на 11 в 20:29
Max индекс на топлината 19.1Т°C на 11 в 00:05
24 Hour Graph of this day is not available (20190311.gif)12 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 2.3Т°C
Усреднена влажност 87%
Усреднена точка на оросяване 0.4Т°C
Усреднена атм. налягане 1006.9 mb
Усреднена скорост на вятъра 2.1 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.9 m/s
Усреднена посока навятъра 289Т° (ЗСЗ)
Месечни валежи 16.6 mm
Годишни Валежи 16.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 2.3 mm на 12 в 02:00
Max. температура 3.3Т°C на 12 в 20:09
Min. температура 0.8Т°C на 12 в 23:28
Max. влажност 89% на 12 в 14:08
Min. влажност 83% на 12 в 00:14
Max. атм. налягане 1009.7 mb на 12 в 22:08
Min. атм. налягане 1004.6 mb на 12 в 05:19
Max скорост на вятъра 6.7 m/s на 12 в 05:19
Maxскорост на поривите 11.3 m/s от 293Т°(ЗСЗ) на 12 в 05:19
Max индекс на топлината 3.3Т°C на 12 в 20:09
24 Hour Graph of this day is not available (20190312.gif)13 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 4.2Т°C
Усреднена влажност 79%
Усреднена точка на оросяване 0.7Т°C
Усреднена атм. налягане 1007.7 mb
Усреднена скорост на вятъра 1.1 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.6 m/s
Усреднена посока навятъра 101Т° (ИЮИ)
Месечни валежи 16.9 mm
Годишни Валежи 16.9 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.3 mm на 13 в 13:29
Max. температура 9.3Т°C на 13 в 14:29
Min. температура -0.4Т°C на 13 в 07:29
Max. влажност 91% на 13 в 10:13
Min. влажност 61% на 13 в 17:20
Max. атм. налягане 1009.4 mb на 13 в 02:28
Min. атм. налягане 1005.0 mb на 13 в 23:29
Max скорост на вятъра 2.6 m/s на 13 в 16:28
Maxскорост на поривите 4.1 m/s от 135Т°(ЮИ) на 13 в 14:03
Max индекс на топлината 9.3Т°C на 13 в 14:29
24 Hour Graph of this day is not available (20190313.gif)14 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 4.0Т°C
Усреднена влажност 82%
Усреднена точка на оросяване 1.3Т°C
Усреднена атм. налягане 1001.9 mb
Усреднена скорост на вятъра 1.8 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.5 m/s
Усреднена посока навятъра 354Т° (С)
Месечни валежи 17.7 mm
Годишни Валежи 17.7 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.3 mm на 14 в 16:15
Max. температура 8.5Т°C на 14 в 11:18
Min. температура -0.1Т°C на 14 в 07:09
Max. влажност 87% на 14 в 08:25
Min. влажност 71% на 14 в 12:04
Max. атм. налягане 1005.0 mb на 14 в 00:06
Min. атм. налягане 1000.2 mb на 14 в 23:29
Max скорост на вятъра 4.6 m/s на 14 в 14:04
Maxскорост на поривите 5.7 m/s от 315Т°(СЗ) на 14 в 15:03
Max индекс на топлината 8.5Т°C на 14 в 11:18
24 Hour Graph of this day is not available (20190314.gif)15 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 6.8Т°C
Усреднена влажност 67%
Усреднена точка на оросяване 0.4Т°C
Усреднена атм. налягане 1000.2 mb
Усреднена скорост на вятъра 1.5 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.3 m/s
Усреднена посока навятъра 246Т° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 18.0 mm
Годишни Валежи 18.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.3 mm на 15 в 03:19
Max. температура 14.1Т°C на 15 в 16:29
Min. температура -0.3Т°C на 15 в 06:13
Max. влажност 90% на 15 в 09:13
Min. влажност 39% на 15 в 17:09
Max. атм. налягане 1003.6 mb на 15 в 23:30
Min. атм. налягане 998.5 mb на 15 в 05:18
Max скорост на вятъра 3.6 m/s на 15 в 13:18
Maxскорост на поривите 5.1 m/s от 248Т°(ЗЮЗ) на 15 в 13:13
Max индекс на топлината 14.1Т°C на 15 в 16:29
24 Hour Graph of this day is not available (20190315.gif)16 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.1Т°C
Усреднена влажност 51%
Усреднена точка на оросяване 2.9Т°C
Усреднена атм. налягане 1003.3 mb
Усреднена скорост на вятъра 4.2 m/s
Усреднена скорост на поривите 5.6 m/s
Усреднена посока навятъра 270Т° (З)
Месечни валежи 18.0 mm
Годишни Валежи 18.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 16 в 23:25
Max. температура 20.3Т°C на 16 в 14:30
Min. температура 4.4Т°C на 16 в 05:00
Max. влажност 67% на 16 в 05:05
Min. влажност 37% на 16 в 16:14
Max. атм. налягане 1007.7 mb на 16 в 23:25
Min. атм. налягане 1001.2 mb на 16 в 13:05
Max скорост на вятъра 9.8 m/s на 16 в 14:26
Maxскорост на поривите 13.9 m/s от 270Т°(З) на 16 в 14:30
Max индекс на топлината 25.2Т°C на 16 в 12:58
24 Hour Graph of this day is not available (20190316.gif)17 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 15.9Т°C
Усреднена влажност 51%
Усреднена точка на оросяване 5.3Т°C
Усреднена атм. налягане 1007.7 mb
Усреднена скорост на вятъра 1.5 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.2 m/s
Усреднена посока навятъра 113Т° (ИЮИ)
Месечни валежи 18.0 mm
Годишни Валежи 18.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 17 в 23:29
Max. температура 24.5Т°C на 17 в 15:24
Min. температура 8.4Т°C на 17 в 06:29
Max. влажност 70% на 17 в 08:03
Min. влажност 33% на 17 в 16:24
Max. атм. налягане 1009.0 mb на 17 в 09:28
Min. атм. налягане 1006.7 mb на 17 в 23:29
Max скорост на вятъра 4.1 m/s на 16 в 00:29
Maxскорост на поривите 5.7 m/s от 270Т°(З) на 17 в 00:19
Max индекс на топлината 25.3Т°C на 17 в 15:24
24 Hour Graph of this day is not available (20190317.gif)18 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 16.8Т°C
Усреднена влажност 48%
Усреднена точка на оросяване 5.0Т°C
Усреднена атм. налягане 1007.8 mb
Усреднена скорост на вятъра 3.0 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.5 m/s
Усреднена посока навятъра 53Т° (СИ)
Месечни валежи 18.0 mm
Годишни Валежи 18.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 18 в 23:59
Max. температура 24.9Т°C на 18 в 15:22
Min. температура 7.0Т°C на 18 в 02:19
Max. влажност 75% на 18 в 02:20
Min. влажност 30% на 18 в 16:28
Max. атм. налягане 1011.0 mb на 18 в 23:18
Min. атм. налягане 1005.0 mb на 18 в 06:28
Max скорост на вятъра 6.7 m/s на 18 в 14:25
Maxскорост на поривите 6.7 m/s от 068Т°(ИСИ) на 18 в 13:18
Max индекс на топлината 25.4Т°C на 18 в 15:22
24 Hour Graph of this day is not available (20190318.gif)19 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.6Т°C
Усреднена влажност 56%
Усреднена точка на оросяване 4.8Т°C
Усреднена атм. налягане 1014.3 mb
Усреднена скорост на вятъра 4.3 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.9 m/s
Усреднена посока навятъра 298Т° (ЗСЗ)
Месечни валежи 18.0 mm
Годишни Валежи 18.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 19 в 23:58
Max. температура 18.8Т°C на 19 в 16:14
Min. температура 8.9Т°C на 19 в 23:48
Max. влажност 72% на 19 в 23:58
Min. влажност 44% на 19 в 16:40
Max. атм. налягане 1019.3 mb на 19 в 23:37
Min. атм. налягане 1010.5 mb на 19 в 01:19
Max скорост на вятъра 10.8 m/s на 19 в 04:26
Maxскорост на поривите 11.3 m/s от 293Т°(ЗСЗ) на 19 в 04:16
Max индекс на топлината 18.8Т°C на 19 в 16:14
24 Hour Graph of this day is not available (20190319.gif)20 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 11.5Т°C
Усреднена влажност 61%
Усреднена точка на оросяване 4.2Т°C
Усреднена атм. налягане 1022.0 mb
Усреднена скорост на вятъра 3.1 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.7 m/s
Усреднена посока навятъра 304Т° (ЗСЗ)
Месечни валежи 18.0 mm
Годишни Валежи 18.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 20 в 23:59
Max. температура 15.5Т°C на 20 в 16:46
Min. температура 8.4Т°C на 20 в 08:19
Max. влажност 73% на 20 в 00:26
Min. влажност 53% на 20 в 16:47
Max. атм. налягане 1025.8 mb на 20 в 23:59
Min. атм. налягане 1019.3 mb на 20 в 00:59
Max скорост на вятъра 6.7 m/s на 20 в 09:14
Maxскорост на поривите 5.1 m/s от 293Т°(ЗСЗ) на 20 в 09:03
Max индекс на топлината 15.5Т°C на 20 в 16:46
24 Hour Graph of this day is not available (20190320.gif)21 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 9.7Т°C
Усреднена влажност 70%
Усреднена точка на оросяване 4.5Т°C
Усреднена атм. налягане 1026.1 mb
Усреднена скорост на вятъра 3.7 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.3 m/s
Усреднена посока навятъра 303Т° (ЗСЗ)
Месечни валежи 18.0 mm
Годишни Валежи 18.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 21 в 23:39
Max. температура 12.1Т°C на 21 в 13:13
Min. температура 5.6Т°C на 21 в 23:39
Max. влажност 80% на 21 в 23:39
Min. влажност 63% на 21 в 17:26
Max. атм. налягане 1027.7 mb на 21 в 09:57
Min. атм. налягане 1025.4 mb на 21 в 23:39
Max скорост на вятъра 7.2 m/s на 20 в 00:56
Maxскорост на поривите 5.1 m/s от 293Т°(ЗСЗ) на 21 в 14:37
Max индекс на топлината 12.1Т°C на 21 в 13:13
24 Hour Graph of this day is not available (20190321.gif)Усреднени и крайни стойности за месеца Март 2019 до днес 21
Усреднена температура 11.1Т°C
Усреднена влажност 59%
Усреднена точка на оросяване 2.7Т°C
Усреднена атм. налягане 1009.9 mb
Усреднена скорост на вятъра 2.8 m/s
Усреднена скорост на поривите 3.1 m/s
Усреднена посока навятъра 299Т° (ЗСЗ)
Месечни валежи 17.6 mm
Годишни Валежи 53.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 2.3 mm на 12 в 02:00
Max. температура 24.9Т°C на 18 в 15:22
Min. температура -0.5Т°C на 04 в 06:24
Max. влажност 91% на 13 в 10:13
Min. влажност 24% на 10 в 16:29
Max. атм. налягане 1027.7 mb на 21 в 09:57
Min. атм. налягане 998.5 mb на 15 в 05:18
Max скорост на вятъра 11.3 m/s от 270Т°(З) на 01 в 13:24
Maxскорост на поривите 16.0 m/s от 315Т°(СЗ) на 01 в 13:00
Max индекс на топлината 25.4Т°C на 18 в 15:22
Avg daily max temp17.1Т°C
Avg daily min temp4.6Т°C
Growing degrees days :284.6GDD
Corn growing degrees days:276.7 GDD
Frost days4


Превалявания Общо
01.5 mm на 5
00.3 mm на 6
05.1 mm на 11
09.7 mm на 12
00.3 mm на 13
00.8 mm на 14
00.3 mm на 15
Web Analytics