^^

Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца Ноември 20181 Ноември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 15.2Т°C
Усреднена влажност 74%
Усреднена точка на оросяване 10.6Т°C
Усреднена атм. налягане 1024.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра 3.6 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.0 m/s
Усреднена посока навятъра 31Т° (ССИ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 1.5 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 01 в 00:00
Max. температура 21.5Т°C на 01 в 15:01
Min. температура 10.5Т°C на 01 в 06:01
Max. влажност 83% на 01 в 07:27
Min. влажност 60% на 01 в 15:17
Max. атм. налягане 1026.0 hPa на 01 в 00:25
Min. атм. налягане 1023.7 hPa на 01 в 16:07
Max скорост на вятъра 7.2 m/s на 01 в 20:41
Maxскорост на поривите 5.7 m/s от 023Т°(ССИ) на 01 в 17:33
Max индекс на топлината 24.4Т°C на 01 в 15:07
24 Hour Graph of this day is not available (20181101.gif)2 Ноември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.7Т°C
Усреднена влажност 81%
Усреднена точка на оросяване 11.4Т°C
Усреднена атм. налягане 1024.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.3 m/s
Усреднена скорост на поривите 0.9 m/s
Усреднена посока навятъра 326Т° (СЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 1.5 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 02 в 23:56
Max. температура 16.4Т°C на 02 в 15:50
Min. температура 12.9Т°C на 02 в 03:42
Max. влажност 85% на 02 в 09:11
Min. влажност 77% на 02 в 17:27
Max. атм. налягане 1025.3 hPa на 02 в 09:27
Min. атм. налягане 1023.5 hPa на 02 в 16:07
Max скорост на вятъра 5.1 m/s на 02 в 23:44
Maxскорост на поривите 3.6 m/s от 338Т°(ССЗ) на 02 в 14:25
Max индекс на топлината 16.4Т°C на 02 в 15:50
24 Hour Graph of this day is not available (20181102.gif)3 Ноември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.8Т°C
Усреднена влажност 81%
Усреднена точка на оросяване 10.5Т°C
Усреднена атм. налягане 1023.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.2 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.0 m/s
Усреднена посока навятъра 22Т° (ССИ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 1.5 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 03 в 23:59
Max. температура 17.9Т°C на 03 в 15:44
Min. температура 9.6Т°C на 03 в 23:51
Max. влажност 87% на 03 в 10:02
Min. влажност 69% на 03 в 15:50
Max. атм. налягане 1024.8 hPa на 03 в 02:07
Min. атм. налягане 1022.7 hPa на 03 в 14:47
Max скорост на вятъра 6.2 m/s на 03 в 13:17
Maxскорост на поривите 4.1 m/s от 023Т°(ССИ) на 03 в 14:04
Max индекс на топлината 17.9Т°C на 03 в 15:44
24 Hour Graph of this day is not available (20181103.gif)4 Ноември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 10.3Т°C
Усреднена влажност 83%
Усреднена точка на оросяване 7.6Т°C
Усреднена атм. налягане 1021.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.4 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.1 m/s
Усреднена посока навятъра 28Т° (ССИ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 1.5 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 04 в 23:58
Max. температура 15.9Т°C на 04 в 15:27
Min. температура 5.7Т°C на 04 в 23:58
Max. влажност 90% на 04 в 09:59
Min. влажност 67% на 04 в 16:01
Max. атм. налягане 1023.1 hPa на 04 в 00:08
Min. атм. налягане 1019.7 hPa на 04 в 18:27
Max скорост на вятъра 6.2 m/s на 04 в 14:42
Maxскорост на поривите 4.1 m/s от 023Т°(ССИ) на 04 в 14:40
Max индекс на топлината 15.9Т°C на 04 в 15:27
24 Hour Graph of this day is not available (20181104.gif)5 Ноември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 6.3Т°C
Усреднена влажност 89%
Усреднена точка на оросяване 4.6Т°C
Усреднена атм. налягане 1018.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.6 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.0 m/s
Усреднена посока навятъра 58Т° (ИСИ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 1.5 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 05 в 23:59
Max. температура 8.7Т°C на 05 в 12:52
Min. температура 2.4Т°C на 05 в 05:19
Max. влажност 91% на 05 в 12:48
Min. влажност 86% на 05 в 01:51
Max. атм. налягане 1019.9 hPa на 05 в 00:08
Min. атм. налягане 1017.3 hPa на 05 в 17:07
Max скорост на вятъра 5.7 m/s на 05 в 14:13
Maxскорост на поривите 3.6 m/s от 045Т°(СИ) на 05 в 14:15
Max индекс на топлината 8.7Т°C на 05 в 12:52
24 Hour Graph of this day is not available (20181105.gif)6 Ноември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 9.2Т°C
Усреднена влажност 88%
Усреднена точка на оросяване 7.2Т°C
Усреднена атм. налягане 1018.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.7 m/s
Усреднена скорост на поривите 0.5 m/s
Усреднена посока навятъра 23Т° (ССИ)
Месечни валежи 0.2 mm
Годишни Валежи 1.7 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 06 в 08:08
Max. температура 10.9Т°C на 06 в 17:13
Min. температура 6.8Т°C на 06 в 00:09
Max. влажност 91% на 06 в 11:31
Min. влажност 83% на 06 в 18:47
Max. атм. налягане 1018.8 hPa на 06 в 11:07
Min. атм. налягане 1017.3 hPa на 06 в 17:47
Max скорост на вятъра 5.7 m/s на 06 в 18:25
Maxскорост на поривите 3.6 m/s от 045Т°(СИ) на 06 в 18:25
Max индекс на топлината 10.9Т°C на 06 в 17:13
24 Hour Graph of this day is not available (20181106.gif)7 Ноември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 11.2Т°C
Усреднена влажност 79%
Усреднена точка на оросяване 7.7Т°C
Усреднена атм. налягане 1017.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.1 m/s
Усреднена скорост на поривите 0.9 m/s
Усреднена посока навятъра 66Т° (ИСИ)
Месечни валежи 0.2 mm
Годишни Валежи 1.7 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 07 в 23:58
Max. температура 13.9Т°C на 07 в 14:13
Min. температура 9.8Т°C на 07 в 07:46
Max. влажност 88% на 07 в 09:43
Min. влажност 70% на 07 в 23:11
Max. атм. налягане 1018.0 hPa на 07 в 09:07
Min. атм. налягане 1016.4 hPa на 07 в 16:07
Max скорост на вятъра 6.2 m/s на 07 в 15:23
Maxскорост на поривите 4.1 m/s от 068Т°(ИСИ) на 07 в 16:15
Max индекс на топлината 13.9Т°C на 07 в 14:13
24 Hour Graph of this day is not available (20181107.gif)8 Ноември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 10.3Т°C
Усреднена влажност 70%
Усреднена точка на оросяване 5.0Т°C
Усреднена атм. налягане 1017.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.4 m/s
Усреднена скорост на поривите 0.9 m/s
Усреднена посока навятъра 349Т° (ССЗ)
Месечни валежи 0.2 mm
Годишни Валежи 1.7 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 08 в 23:59
Max. температура 13.7Т°C на 08 в 15:53
Min. температура 6.0Т°C на 08 в 23:59
Max. влажност 80% на 08 в 23:59
Min. влажност 62% на 08 в 16:19
Max. атм. налягане 1017.9 hPa на 08 в 01:47
Min. атм. налягане 1016.3 hPa на 08 в 14:48
Max скорост на вятъра 5.1 m/s на 08 в 23:55
Maxскорост на поривите 2.6 m/s от 315Т°(СЗ) на 08 в 19:37
Max индекс на топлината 13.7Т°C на 08 в 15:53
24 Hour Graph of this day is not available (20181108.gif)9 Ноември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 9.2Т°C
Усреднена влажност 72%
Усреднена точка на оросяване 4.0Т°C
Усреднена атм. налягане 1016.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.8 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.3 m/s
Усреднена посока навятъра 62Т° (ИСИ)
Месечни валежи 0.2 mm
Годишни Валежи 1.7 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 09 в 08:00
Max. температура 16.7Т°C на 09 в 15:13
Min. температура 2.3Т°C на 09 в 08:00
Max. влажност 87% на 09 в 09:23
Min. влажност 50% на 09 в 16:07
Max. атм. налягане 1017.5 hPa на 09 в 00:46
Min. атм. налягане 1014.4 hPa на 09 в 08:00
Max скорост на вятъра 6.2 m/s на 09 в 17:15
Maxскорост на поривите 4.1 m/s от 045Т°(СИ) на 09 в 17:23
Max индекс на топлината 16.7Т°C на 09 в 15:13
24 Hour Graph of this day is not available (20181109.gif)10 Ноември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 10.3Т°C
Усреднена влажност 68%
Усреднена точка на оросяване 4.5Т°C
Усреднена атм. налягане 1013.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.8 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.3 m/s
Усреднена посока навятъра 30Т° (ССИ)
Месечни валежи 0.2 mm
Годишни Валежи 1.7 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 10 в 23:59
Max. температура 15.9Т°C на 10 в 15:50
Min. температура 2.3Т°C на 10 в 08:02
Max. влажност 87% на 10 в 09:27
Min. влажност 54% на 10 в 16:23
Max. атм. налягане 1015.2 hPa на 10 в 23:59
Min. атм. налягане 1012.6 hPa на 10 в 15:07
Max скорост на вятъра 6.2 m/s на 10 в 14:03
Maxскорост на поривите 4.1 m/s от 00Т°(С) на 10 в 17:42
Max индекс на топлината 15.9Т°C на 10 в 15:50
24 Hour Graph of this day is not available (20181110.gif)11 Ноември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 7.6Т°C
Усреднена влажност 74%
Усреднена точка на оросяване 2.9Т°C
Усреднена атм. налягане 1016.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.9 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.3 m/s
Усреднена посока навятъра 57Т° (ИСИ)
Месечни валежи 0.2 mm
Годишни Валежи 1.7 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 11 в 23:59
Max. температура 16.8Т°C на 11 в 15:03
Min. температура 0.3Т°C на 11 в 07:35
Max. влажност 87% на 11 в 09:34
Min. влажност 53% на 11 в 16:21
Max. атм. налягане 1019.7 hPa на 11 в 22:26
Min. атм. налягане 1014.4 hPa на 11 в 06:47
Max скорост на вятъра 5.7 m/s на 11 в 22:44
Maxскорост на поривите 3.6 m/s от 023Т°(ССИ) на 11 в 15:05
Max индекс на топлината 16.8Т°C на 11 в 15:03
24 Hour Graph of this day is not available (20181111.gif)12 Ноември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 7.4Т°C
Усреднена влажност 75%
Усреднена точка на оросяване 3.0Т°C
Усреднена атм. налягане 1021.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.9 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.2 m/s
Усреднена посока навятъра 68Т° (ИСИ)
Месечни валежи 0.2 mm
Годишни Валежи 1.7 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 12 в 23:58
Max. температура 16.8Т°C на 12 в 15:29
Min. температура 0.4Т°C на 12 в 07:58
Max. влажност 88% на 12 в 09:05
Min. влажност 54% на 12 в 15:39
Max. атм. налягане 1023.9 hPa на 12 в 23:47
Min. атм. налягане 1019.4 hPa на 12 в 04:07
Max скорост на вятъра 5.7 m/s на 12 в 13:29
Maxскорост на поривите 3.6 m/s от 023Т°(ССИ) на 12 в 13:15
Max индекс на топлината 16.8Т°C на 12 в 15:29
24 Hour Graph of this day is not available (20181112.gif)13 Ноември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 5.0Т°C
Усреднена влажност 87%
Усреднена точка на оросяване 3.0Т°C
Усреднена атм. налягане 1022.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.5 m/s
Усреднена скорост на поривите 0.9 m/s
Усреднена посока навятъра 55Т° (СИ)
Месечни валежи 0.2 mm
Годишни Валежи 1.7 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 13 в 23:59
Max. температура 8.4Т°C на 13 в 13:57
Min. температура 1.2Т°C на 13 в 08:25
Max. влажност 91% на 13 в 12:59
Min. влажност 80% на 13 в 00:13
Max. атм. налягане 1023.9 hPa на 13 в 09:07
Min. атм. налягане 1020.5 hPa на 13 в 23:59
Max скорост на вятъра 5.1 m/s на 13 в 21:41
Maxскорост на поривите 2.6 m/s от 068Т°(ИСИ) на 13 в 09:19
Max индекс на топлината 8.4Т°C на 13 в 13:57
24 Hour Graph of this day is not available (20181113.gif)Усреднени и крайни стойности за месеца Ноември 2018 до днес 13
Усреднена температура 10.0Т°C
Усреднена влажност 79%
Усреднена точка на оросяване 6.4Т°C
Усреднена атм. налягане 1019.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.5 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.1 m/s
Усреднена посока навятъра 36Т° (СИ)
Месечни валежи 0.2 mm
Годишни Валежи 1.7 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 06 в 08:08
Max. температура 21.5Т°C на 01 в 15:01
Min. температура 0.3Т°C на 11 в 07:35
Max. влажност 91% на 13 в 12:59
Min. влажност 50% на 09 в 16:07
Max. атм. налягане 1026.0 hPa на 01 в 00:24
Min. атм. налягане 1012.6 hPa на 10 в 15:07
Max скорост на вятъра 7.2 m/s от 022Т°(ССИ) на 01 в 20:41
Maxскорост на поривите 5.7 m/s от 023Т°(ССИ) на 01 в 17:33
Max индекс на топлината 24.4Т°C на 01 в 15:07
Avg daily max temp14.9Т°C
Avg daily min temp5.4Т°C
Growing degrees days :163.4GDD
Corn growing degrees days:242.8 GDD


Превалявания Общо
00.2 mm на 6
Web Analytics