^^

Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца Януари 20191 Януари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 1.3Т°C
Усреднена влажност 86%
Усреднена точка на оросяване -0.9Т°C
Усреднена атм. налягане 1013.0 mb
Усреднена скорост на вятъра 2.8 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.2 m/s
Усреднена посока навятъра 57Т° (ИСИ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 01 в 00:00
Max. температура 6.3Т°C на 01 в 13:19
Min. температура -0.9Т°C на 01 в 08:19
Max. влажност 90% на 01 в 11:59
Min. влажност 78% на 01 в 14:14
Max. атм. налягане 1015.6 mb на 01 в 09:56
Min. атм. налягане 1007.8 mb на 01 в 00:00
Max скорост на вятъра 6.7 m/s на 01 в 14:27
Maxскорост на поривите 4.6 m/s от 023Т°(ССИ) на 01 в 14:59
Max индекс на топлината 6.3Т°C на 01 в 13:19
24 Hour Graph of this day is not available (20190101.gif)2 Януари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 1.8Т°C
Усреднена влажност 75%
Усреднена точка на оросяване -2.3Т°C
Усреднена атм. налягане 1002.2 mb
Усреднена скорост на вятъра 4.7 m/s
Усреднена скорост на поривите 3.3 m/s
Усреднена посока навятъра 273Т° (З)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 02 в 23:59
Max. температура 7.5Т°C на 02 в 15:31
Min. температура -2.8Т°C на 02 в 07:18
Max. влажност 88% на 02 в 10:02
Min. влажност 57% на 02 в 13:54
Max. атм. налягане 1007.8 mb на 02 в 00:17
Min. атм. налягане 999.0 mb на 02 в 13:57
Max скорост на вятъра 12.4 m/s на 02 в 14:29
Maxскорост на поривите 11.3 m/s от 315Т°(СЗ) на 02 в 14:31
Max индекс на топлината 7.5Т°C на 02 в 15:31
24 Hour Graph of this day is not available (20190102.gif)3 Януари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 1.8Т°C
Усреднена влажност 70%
Усреднена точка на оросяване -3.1Т°C
Усреднена атм. налягане 1003.6 mb
Усреднена скорост на вятъра 7.1 m/s
Усреднена скорост на поривите 6.1 m/s
Усреднена посока навятъра 283Т° (ЗСЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 03 в 23:59
Max. температура 3.7Т°C на 03 в 14:59
Min. температура -1.7Т°C на 03 в 23:59
Max. влажност 83% на 03 в 23:59
Min. влажност 64% на 03 в 16:37
Max. атм. налягане 1004.9 mb на 03 в 23:59
Min. атм. налягане 1002.2 mb на 03 в 00:36
Max скорост на вятъра 11.8 m/s на 03 в 23:53
Maxскорост на поривите 12.9 m/s от 293Т°(ЗСЗ) на 03 в 23:53
Max индекс на топлината 3.7Т°C на 03 в 14:59
24 Hour Graph of this day is not available (20190103.gif)4 Януари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура -3.0Т°C
Усреднена влажност 79%
Усреднена точка на оросяване -6.2Т°C
Усреднена атм. налягане 1009.3 mb
Усреднена скорост на вятъра 4.9 m/s
Усреднена скорост на поривите 3.6 m/s
Усреднена посока навятъра 290Т° (ЗСЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 04 в 23:59
Max. температура -1.7Т°C на 04 в 00:22
Min. температура -6.9Т°C на 04 в 21:22
Max. влажност 86% на 04 в 03:18
Min. влажност 73% на 04 в 23:59
Max. атм. налягане 1012.4 mb на 04 в 22:36
Min. атм. налягане 1004.9 mb на 04 в 00:17
Max скорост на вятъра 11.8 m/s на 03 в 00:47
Maxскорост на поривите 11.8 m/s от 270Т°(З) на 04 в 00:33
Max индекс на топлината -1.7Т°C на 04 в 00:22
24 Hour Graph of this day is not available (20190104.gif)5 Януари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура -6.7Т°C
Усреднена влажност 78%
Усреднена точка на оросяване -10.0Т°C
Усреднена атм. налягане 1005.9 mb
Усреднена скорост на вятъра 2.3 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.2 m/s
Усреднена посока навятъра 47Т° (СИ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 05 в 23:59
Max. температура -0.4Т°C на 05 в 16:48
Min. температура -10.6Т°C на 05 в 08:32
Max. влажност 81% на 05 в 16:47
Min. влажност 60% на 05 в 17:18
Max. атм. налягане 1011.5 mb на 05 в 00:36
Min. атм. налягане 999.3 mb на 05 в 23:59
Max скорост на вятъра 5.7 m/s на 05 в 01:02
Maxскорост на поривите 3.6 m/s от 315Т°(СЗ) на 05 в 13:45
Max индекс на топлината -0.4Т°C на 05 в 16:48
24 Hour Graph of this day is not available (20190105.gif)6 Януари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура -1.7Т°C
Усреднена влажност 79%
Усреднена точка на оросяване -4.9Т°C
Усреднена атм. налягане 998.3 mb
Усреднена скорост на вятъра 3.8 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.3 m/s
Усреднена посока навятъра 336Т° (ССЗ)
Месечни валежи 1.6 mm
Годишни Валежи 1.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 06 в 17:57
Max. температура 0.9Т°C на 06 в 15:28
Min. температура -7.0Т°C на 06 в 00:25
Max. влажност 84% на 06 в 21:24
Min. влажност 71% на 06 в 23:22
Max. атм. налягане 1001.6 mb на 06 в 23:04
Min. атм. налягане 996.2 mb на 06 в 12:14
Max скорост на вятъра 10.3 m/s на 06 в 23:04
Maxскорост на поривите 10.3 m/s от 293Т°(ЗСЗ) на 06 в 22:57
Max индекс на топлината 0.9Т°C на 06 в 15:28
24 Hour Graph of this day is not available (20190106.gif)7 Януари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура -3.4Т°C
Усреднена влажност 81%
Усреднена точка на оросяване -6.2Т°C
Усреднена атм. налягане 1007.7 mb
Усреднена скорост на вятъра 4.2 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.9 m/s
Усреднена посока навятъра 307Т° (СЗ)
Месечни валежи 1.6 mm
Годишни Валежи 1.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 07 в 23:59
Max. температура -0.5Т°C на 07 в 01:11
Min. температура -10.5Т°C на 07 в 23:59
Max. влажност 86% на 07 в 10:58
Min. влажност 71% на 07 в 02:13
Max. атм. налягане 1011.8 mb на 07 в 23:24
Min. атм. налягане 1001.4 mb на 07 в 00:23
Max скорост на вятъра 10.3 m/s на 06 в 00:55
Maxскорост на поривите 10.3 m/s от 293Т°(ЗСЗ) на 07 в 01:12
Max индекс на топлината -0.5Т°C на 07 в 01:11
24 Hour Graph of this day is not available (20190107.gif)8 Януари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура -8.2Т°C
Усреднена влажност 83%
Усреднена точка на оросяване -10.6Т°C
Усреднена атм. налягане 1011.4 mb
Усреднена скорост на вятъра 2.6 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.0 m/s
Усреднена посока навятъра 6Т° (С)
Месечни валежи 1.6 mm
Годишни Валежи 1.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 08 в 23:59
Max. температура 0.5Т°C на 08 в 16:00
Min. температура -15.1Т°C на 08 в 06:22
Max. влажност 83% на 08 в 23:59
Min. влажност 82% на 08 в 00:19
Max. атм. налягане 1011.4 mb на 08 в 23:59
Min. атм. налягане 1011.4 mb на 08 в 00:05
Max скорост на вятъра 5.1 m/s на 07 в 00:25
Maxскорост на поривите 2.1 m/s от 068Т°(ИСИ) на 08 в 00:23
Max индекс на топлината 0.5Т°C на 08 в 16:00
24 Hour Graph of this day is not available (20190108.gif)9 Януари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 0.7Т°C
Усреднена влажност 77%
Усреднена точка на оросяване -3.0Т°C
Усреднена атм. налягане 1001.7 mb
Усреднена скорост на вятъра 2.8 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.3 m/s
Усреднена посока навятъра 2Т° (С)
Месечни валежи 1.6 mm
Годишни Валежи 1.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 09 в 23:59
Max. температура 5.7Т°C на 09 в 14:59
Min. температура -5.3Т°C на 09 в 00:55
Max. влажност 86% на 09 в 23:59
Min. влажност 60% на 09 в 15:51
Max. атм. налягане 1011.4 mb на 09 в 12:07
Min. атм. налягане 991.2 mb на 09 в 17:44
Max скорост на вятъра 5.7 m/s на 09 в 22:35
Maxскорост на поривите 3.1 m/s от 270Т°(З) на 09 в 22:31
Max индекс на топлината 5.7Т°C на 09 в 14:59
24 Hour Graph of this day is not available (20190109.gif)10 Януари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура -0.1Т°C
Усреднена влажност 86%
Усреднена точка на оросяване -2.1Т°C
Усреднена атм. налягане 993.4 mb
Усреднена скорост на вятъра 2.6 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.2 m/s
Усреднена посока навятъра 289Т° (ЗСЗ)
Месечни валежи 1.6 mm
Годишни Валежи 1.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.5 mm на 10 в 11:41
Max. температура 1.7Т°C на 10 в 11:58
Min. температура -0.9Т°C на 10 в 08:18
Max. влажност 88% на 10 в 11:13
Min. влажност 65% на 10 в 17:00
Max. атм. налягане 1003.9 mb на 10 в 17:00
Min. атм. налягане 991.8 mb на 10 в 00:22
Max скорост на вятъра 6.7 m/s на 10 в 17:00
Maxскорост на поривите 3.6 m/s от 270Т°(З) на 10 в 17:00
Max индекс на топлината 1.7Т°C на 10 в 11:58
24 Hour Graph of this day is not available (20190110.gif)11 Януари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура -0.0Т°C
Усреднена влажност 67%
Усреднена точка на оросяване -5.6Т°C
Усреднена атм. налягане 1005.5 mb
Усреднена скорост на вятъра 3.3 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.9 m/s
Усреднена посока навятъра 254Т° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 7.5 mm
Годишни Валежи 7.5 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 11 в 23:55
Max. температура 1.3Т°C на 11 в 20:01
Min. температура -2.3Т°C на 11 в 23:55
Max. влажност 72% на 11 в 23:55
Min. влажност 64% на 11 в 20:54
Max. атм. налягане 1005.9 mb на 11 в 23:03
Min. атм. налягане 1003.9 mb на 11 в 18:03
Max скорост на вятъра 7.2 m/s на 11 в 19:55
Maxскорост на поривите 6.2 m/s от 248Т°(ЗЮЗ) на 11 в 19:33
Max индекс на топлината 1.3Т°C на 11 в 20:01
24 Hour Graph of this day is not available (20190111.gif)12 Януари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура -2.5Т°C
Усреднена влажност 71%
Усреднена точка на оросяване -7.3Т°C
Усреднена атм. налягане 1003.1 mb
Усреднена скорост на вятъра 3.3 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.9 m/s
Усреднена посока навятъра 333Т° (ССЗ)
Месечни валежи 7.5 mm
Годишни Валежи 7.5 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 12 в 23:59
Max. температура 2.8Т°C на 12 в 14:51
Min. температура -8.1Т°C на 12 в 08:34
Max. влажност 83% на 12 в 09:42
Min. влажност 53% на 12 в 15:11
Max. атм. налягане 1006.1 mb на 12 в 02:04
Min. атм. налягане 1001.3 mb на 12 в 16:24
Max скорост на вятъра 10.8 m/s на 12 в 14:03
Maxскорост на поривите 10.8 m/s от 270Т°(З) на 12 в 12:57
Max индекс на топлината 2.8Т°C на 12 в 14:51
24 Hour Graph of this day is not available (20190112.gif)13 Януари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 0.9Т°C
Усреднена влажност 71%
Усреднена точка на оросяване -3.9Т°C
Усреднена атм. налягане 997.5 mb
Усреднена скорост на вятъра 2.5 m/s
Усреднена скорост на поривите 0.9 m/s
Усреднена посока навятъра 110Т° (ИЮИ)
Месечни валежи 7.5 mm
Годишни Валежи 7.5 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 13 в 23:59
Max. температура 3.9Т°C на 13 в 15:51
Min. температура -1.3Т°C на 13 в 06:14
Max. влажност 77% на 13 в 23:18
Min. влажност 61% на 13 в 13:37
Max. атм. налягане 1001.5 mb на 13 в 01:04
Min. атм. налягане 992.1 mb на 13 в 23:59
Max скорост на вятъра 5.1 m/s на 13 в 23:56
Maxскорост на поривите 3.6 m/s от 180Т°(Ю) на 13 в 11:28
Max индекс на топлината 3.9Т°C на 13 в 15:51
24 Hour Graph of this day is not available (20190113.gif)14 Януари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 4.7Т°C
Усреднена влажност 63%
Усреднена точка на оросяване -1.8Т°C
Усреднена атм. налягане 988.7 mb
Усреднена скорост на вятъра 5.1 m/s
Усреднена скорост на поривите 3.9 m/s
Усреднена посока навятъра 230Т° (ЮЗ)
Месечни валежи 7.5 mm
Годишни Валежи 7.5 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 14 в 23:59
Max. температура 7.5Т°C на 14 в 15:25
Min. температура -1.2Т°C на 14 в 04:14
Max. влажност 76% на 14 в 04:34
Min. влажност 52% на 14 в 11:41
Max. атм. налягане 992.4 mb на 14 в 23:44
Min. атм. налягане 986.3 mb на 14 в 11:04
Max скорост на вятъра 11.8 m/s на 14 в 23:49
Maxскорост на поривите 12.4 m/s от 293Т°(ЗСЗ) на 14 в 23:46
Max индекс на топлината 7.5Т°C на 14 в 15:25
24 Hour Graph of this day is not available (20190114.gif)15 Януари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 1.2Т°C
Усреднена влажност 60%
Усреднена точка на оросяване -5.7Т°C
Усреднена атм. налягане 998.4 mb
Усреднена скорост на вятъра 9.4 m/s
Усреднена скорост на поривите 8.6 m/s
Усреднена посока навятъра 280Т° (З)
Месечни валежи 7.5 mm
Годишни Валежи 7.5 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 15 в 23:59
Max. температура 4.1Т°C на 15 в 00:10
Min. температура -1.2Т°C на 15 в 23:59
Max. влажност 66% на 15 в 18:39
Min. влажност 53% на 15 в 05:06
Max. атм. налягане 1004.3 mb на 15 в 23:59
Min. атм. налягане 992.2 mb на 15 в 00:23
Max скорост на вятъра 14.4 m/s на 15 в 14:44
Maxскорост на поривите 16.5 m/s от 248Т°(ЗЮЗ) на 15 в 04:46
Max индекс на топлината 4.1Т°C на 15 в 00:10
24 Hour Graph of this day is not available (20190115.gif)16 Януари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 4.7Т°C
Усреднена влажност 55%
Усреднена точка на оросяване -3.7Т°C
Усреднена атм. налягане 1003.2 mb
Усреднена скорост на вятъра 5.6 m/s
Усреднена скорост на поривите 4.3 m/s
Усреднена посока навятъра 267Т° (З)
Месечни валежи 7.5 mm
Годишни Валежи 7.5 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 16 в 23:59
Max. температура 9.1Т°C на 16 в 15:14
Min. температура -1.3Т°C на 16 в 01:14
Max. влажност 65% на 16 в 03:02
Min. влажност 43% на 16 в 11:58
Max. атм. налягане 1006.4 mb на 16 в 23:59
Min. атм. налягане 1001.3 mb на 16 в 07:04
Max скорост на вятъра 12.9 m/s на 16 в 13:28
Maxскорост на поривите 12.9 m/s от 293Т°(ЗСЗ) на 16 в 11:54
Max индекс на топлината 9.1Т°C на 16 в 15:14
24 Hour Graph of this day is not available (20190116.gif)17 Януари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 5.5Т°C
Усреднена влажност 62%
Усреднена точка на оросяване -1.5Т°C
Усреднена атм. налягане 1006.2 mb
Усреднена скорост на вятъра 3.4 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.8 m/s
Усреднена посока навятъра 81Т° (И)
Месечни валежи 7.5 mm
Годишни Валежи 7.5 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 17 в 23:59
Max. температура 14.8Т°C на 17 в 14:56
Min. температура 0.5Т°C на 17 в 04:42
Max. влажност 73% на 17 в 09:00
Min. влажност 40% на 17 в 14:16
Max. атм. налягане 1007.0 mb на 17 в 11:44
Min. атм. налягане 1005.3 mb на 17 в 15:44
Max скорост на вятъра 6.7 m/s на 17 в 14:06
Maxскорост на поривите 5.1 m/s от 270Т°(З) на 17 в 14:02
Max индекс на топлината 14.8Т°C на 17 в 14:56
24 Hour Graph of this day is not available (20190117.gif)18 Януари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 4.6Т°C
Усреднена влажност 68%
Усреднена точка на оросяване -1.1Т°C
Усреднена атм. налягане 1004.4 mb
Усреднена скорост на вятъра 3.5 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.1 m/s
Усреднена посока навятъра 57Т° (ИСИ)
Месечни валежи 7.5 mm
Годишни Валежи 7.5 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 18 в 23:59
Max. температура 14.3Т°C на 18 в 13:46
Min. температура -1.4Т°C на 18 в 08:22
Max. влажност 79% на 18 в 23:24
Min. влажност 40% на 18 в 13:42
Max. атм. налягане 1006.3 mb на 18 в 01:04
Min. атм. налягане 1002.6 mb на 18 в 13:44
Max скорост на вятъра 7.7 m/s на 18 в 13:38
Maxскорост на поривите 7.7 m/s от 248Т°(ЗЮЗ) на 18 в 13:38
Max индекс на топлината 14.3Т°C на 18 в 13:46
24 Hour Graph of this day is not available (20190118.gif)Усреднени и крайни стойности за месеца Януари 2019 до днес 18
Усреднена температура 0.1Т°C
Усреднена влажност 73%
Усреднена точка на оросяване -4.4Т°C
Усреднена атм. налягане 1003.1 mb
Усреднена скорост на вятъра 4.2 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.8 m/s
Усреднена посока навятъра 297Т° (ЗСЗ)
Месечни валежи 7.5 mm
Годишни Валежи 7.5 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.5 mm на 10 в 11:41
Max. температура 14.8Т°C на 17 в 14:56
Min. температура -15.1Т°C на 08 в 06:22
Max. влажност 90% на 01 в 11:59
Min. влажност 40% на 18 в 13:42
Max. атм. налягане 1015.6 mb на 01 в 09:56
Min. атм. налягане 986.3 mb на 14 в 11:04
Max скорост на вятъра 14.4 m/s от 292Т°(ЗСЗ) на 15 в 14:44
Maxскорост на поривите 16.5 m/s от 248Т°(ЗЮЗ) на 15 в 04:46
Max индекс на топлината 14.8Т°C на 17 в 14:56
Avg daily max temp4.7Т°C
Avg daily min temp-4.6Т°C
Growing degrees days :125.1GDD
Frost days16


Превалявания Общо
01.6 mm на 6
05.9 mm на 11
Web Analytics